Lá Thư Bình Nhưỡng:

From: daihocsaigon_hn@googlegroups.com [mailto:daihocsaigon_hn@googlegroups.com] On Behalf Of Du Doan Sent: Tuesday, October 17, 2017 10:18 PM To: ntcva5663@yahoogroups.com; trunghocnguyentraisg@yahoogroups.com; DaiHocSaiGon_HaiNgoai <daihocsaigon_hn@googlegroups.com>…