a memory

Tung Thai shared a memory from September 17, 2014.
1 hr ·

Đời vắng em rồi, vui với ai?
Thôi vui cung tơ, tiếng tiêu hài
Bay bay trong nắng, thương hoài vọng
Đời tỉnh cơn say, tình tiền tài

Tuỳ vào duyên thì không có việc gì phải vô duyên, chướng duyên phải xin bùa để cột duyên.

Về điểm thứ nhứt, Cực Lạc không phải là cảnh ảo tượng hay quyền thuyết, mà là thế giới có thật như cõi Ta Bà này; vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nh…
youtube.com

ATFW all,

Tùng Thái thông minh hơn vạn người (chỉ thua 2 người; hơn xa Do Thái). Nói 1 hiểu 10. Biết dùng Ying bổ túc cho Yang. Biết dùng Yang bổ túc cho Ying.

Trong tình cảm, ân càng sâu tình càng nặng, nhưng trong chuyện chính trị quyền biến công nhân viên cao hơn chủ thì chết càng lẹ, khi lên ngai xong gian hùng Lưu Bang đã tiêu diệt công thần Hàn Tín. O có Hàn Tín làm sao đưa quân và dân từ Ba Thục khỉ ho gà gáy (ví như Hải Ngoại) trở về Trung Nguyên.

Hồ Chí Minh đã diệt điền chủ Nguyễn Thị Năm, 1 trong những người đã giúp rất nhiều cho Hồ Chí Minh lên ngai vàng. Nay Cộng sản đã lên ngai, thắng thì làm vua, có lý, thua thì sai và làm giặc hay làm phản.

Chúng ta là thiện nhân nên xa lánh kẻ nói mãi O giác ngộ.

Bác Bùi = thiện, triệu phú năm xưa, ngày qua 16 tháng 9 đã rửa tay gát kiếm..Trung Đông..sau 20 năm vì tiền kiếp Bác Bùi sinh ở Trung Đông, nên DNA O chịu nổi, gian ác Trung Cổ. Chứ DNA Trần Quang tiền kiếp VN nay nghe Trung Đông..O liên quan gì cả..như vịt nghe sấm.

Do Thái làm giàu và giáo dục:
http://www.thoi-nay.com/kinhte/dothailamgiauvagiaoduc.aspx

Đi con đường Bát Chính Đạo Kinh Tế.

Slogan Thời nay: nhổ cỏ phải phải chừa lại để năm sau xanh mát. Cạn tào ráo mán, ai biết tương lai ngày mai sẽ ra sao? Ta O phụ người vì cả 2 cùng đang happy.
2.
http://www.thoi-nay.com/hoangkim/thong_tin.aspx (Hoàng Kim Montreal sẽ ráp mạng với Hoàng Kim Toronto ATùng nay mai..v.v.)

Hoàng Kim Đại Phát, Niên giám phones – Montreal.
http://www.thoi-nay.com/hoangkim/nien_giam.aspx
A+
Trần Quang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s