VGD magazine

Ngon Duoc <duocngon@gmail.com>
1:06 PM (2 hours ago)
to Myhanh, Bi, Tung, Bạch, Tap, Bach, VomTroi, Quang, hyyqa, le, Chi, Nam, David, Thi, Thi, Huu, Ngoc, Nguyen, ha, Halina, Chu, Dang, Dan-Trinh, K, MyPhuong
Please, Forward
To all,
1- The beginning for submission of articles, poems  and stories for the publication of VGD magazine on January 31st, 2016 is now.
2- The last day for receiving articles, poems and stories will be November 24th, 2015.
3- The beginning of layout for the VGD magazine will be submitted to our layout department will be November 30th, 2015, after our editor in chief M. Hoang Le and myself finish the final review.
4- The pdf format of the VGD magazine will be sumitted to the printing department on December 30th, 2015.
Thank you all from the bottom of my heart
TT
A todos,
1- El principio para la presentación de artículos, poemas y cuentos para la publicación de la revista VGD el 31 de enero 2016 es ahora.
2- El último día para la recepción de artículos, poemas y relatos será 24 de noviembre 2015.
3- El principio de diseño para la revista VGD se presentará a nuestro departamento de diseño será 30 de noviembre 2015, después de nuestro editor en jefe M. Le Hoang y yo termine la revisión final.
4- El formato pdf de la revista VGD se la presentará al departamento de impresión el 30 de diciembre de 2015.
Gracias a todos desde el fondo de mi corazón
TT
為了所有,
1-年初提交的文章,詩歌和故事VGD雜誌1月31日公佈,2016 年就是現在。
2-接收文章,詩歌和故事的最後一天,將是2015年11月24日。
3佈局的VGD雜誌的開始將提交給我們的佈局部門將二〇一五年十一月三十日,我們的首席M.晃樂編輯器後,和我完成最後審查。
4-在VGD雜誌
PDF格式將sumitted到印刷部的二零一五年十二月三十○日。
謝謝大家從我的心臟底部
TT
Cùng tất cả,
1- Các bài báo, bài thơ và truyện ngắn để nộp cho nhà xuất bản tập san VGD vào ngày 31 tháng 1 năm 2016 là hôm nay.
2- Thời hạn chót để nhận bài viết, bài thơ và câu truyện ngắn gọn và đầy đủ là vào ngày 24 Tháng Mười Một 2015.
3- Nguyên tắc thiết kế cho tập san VGD được nộp cho bộ phận thiết kế của chúng tôi sẽ là ngày 30 Tháng 11 năm 2015, sau khi biên tập viên của chúng tôi, anh chủ bút M. Lê Hoàng và chính chủ nhiêm Thái Tùng hoàn thành tổng kết.
4- Định dạng pdf tập san VGD được gửi đến cửa hàng in ấn 30 Tháng 12 năm 2015.
Từ tận đáy lòng của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
TT

Ngon Duoc

Shared publicly  –  12:28 PM

 

Question: Who is the author of the new book on Yiking?

Nguyễn Thâm Le Xuan Lam Thi
Hà hà
nếu như không có bộ râu
Bà, cô chen lấn gâu gâu ầm nhà
Thôi thì đành phải chịu già
Lâu lâu vuốt trộm, né bà né cô
Hahaha
Nhuần Lêngọc Để râu không phải là già?Để râu cho biết đàn bà đàn ông?Thâm để râu cố ý chống”Ai khen tui đẹp tui sống không lâu?Phải vậy không Thâm mũi cao ?Cái mũi không bao giờ lão?Bởi chẳng hề nhăn hề nhão bao giờ?Cái mũi thanh tú tối ưu! Độc nhứt vô nhị thượng lưu trời cho?Đúng không Thâm ơi…ới..ời….
 • Tung Thai Hinh thật ai vẽ 3D y như thật! 🙂
   
  Nhuần Lêngọc Kỳ há cái gì cũng D?Chiếu phim có nghe ba đê sáu đê Vẽ đê mới nghe kỳ kỳ?Là sao có phải cận thị cũng rõ? Như là thứ thật sáng tỏ ban ngày?Chạm được sờ được bằng tay?Cảm giác như thật như thấy phải không?
 • Tung Thai Nhuần Lêngọc , Kỳ há cái gì cũng D?
  Một Đời Người Một Rừng Cây
  Quang Dũng
  Khi nghĩ về một đời người
  Tôi thường nhớ về rừng cây.
  Khi nghĩ về một rừng cây
  Tôi thường nhớ về nhiều người,
  Trẻ trung như cụm hoa hồng,
  Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
  Chiều hôm khi gió về !
  http://mp3.zing.vn/…/mot-doi-nguoi-mot…/zwz978ca.html
  Một Đời Người Một Rừng Cây, Quang Dũng. Khi nghi ve mot doi nguoiToi thuong nho ve rung cay Khi nghi ve mot rung cayToi. Tải download 320 nhạc chờ Mot Doi Nguoi Mot Rung Cay, Quang Dung
 • Anh Nguyen Cái răng,cái tóc là gốc con người
  Bộ râu là của anh là Nguyễn Thâm
  Khi vui ngoảnh với trăng
  Khi buồn tay vuốt bộ râu mà cười !
  Luồn tay,lách nhẹ vần thơ
  Cho đời điêu đứng,vì thơ của người
  Thân chúc nhà thơ Nguyễn Thâm vui,khỏe hạnh phúc
Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s