TRUNG-TÁ TRẦN PHƯỚC THÀNH

Wanted informations to the wherabout of: TRUNG-TÁ TRẦN PHƯỚC THÀNH father of M.D. doctor TRẦN PHƯỚC TRỌNG

Rewards TT

Muốn có “Biến-Loạn Miền Trung”

(Sách dày 492 trang)

Gửi 20 USD đến: Loc Le, 1707 Webster St, Alameda CA 94501-2135, USA

LeXuanNhuan@LeXuanNhuan.com

Thư-Mục Quốc-Tế: ISBN 978-0-9763498-5-3

Danh-Mục Thư-Viện Quốc-Hội Hoa-Kỳ: LCCN: 2012900099

To all, Wanted informations to the wherabout of: TRUNG-TÁ TRẦN PHƯỚC THÀNH father of M.D. doctor TRẦN PHƯỚC TRỌNG
http://lexuannhuan.tripod.com/TranPhuocThanh.html

Rewards
TT

Báo-cáo của tôi đã được chuyển ngay bằng máy vô-tuyến vào Bộ Tư-Lệnh CSQG/Ngành Đặc-Biệt từ chiều hôm qua, và đã được đánh máy thành công-thư để đưa qua trình Tư-Lệnh Quân-Khu I cũng như giao cho tống-thư-viên đáp chuyến bay tải-thư đặc-biệt của Người Bạn Đồng-Minh mang vào Trung-Ương để xác-nhận. T…
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s