Phi Cơ U.S tham chiến tại VN

Colonel Edward Lansdale, a US officer who had a close relationship with Diem, suggested Diem supply red ballots for himself, and green for Bao Dai. Since the color red symbolizes good luck, and green symbolizes bad, the two hoped that more people would be swayed to vote for Diem. However, with a number of Diem’s supporters present at the voting, it didn’t take long things to get more serious than just different colored ballots. Voters were told to discard the green ballots so only the red would be counted, and those who defied Diem’s supporters were beaten and attacked. When the votes had been counted, Diem told his US advisors that he had obtained 98.2 percent of the vote. The US advisors, namely Colonel Lansdale, told Diem that his winning percentage was too outrageous to be believed by the public. Instead, he suggested Diem announce a figure closer to 70 percent. Diem disregarded the suggestion, and the results of the election weakened his credibility. Soon after being appointed, the US learned that it was much harder to influence Diem than they had originally thought. His decisions upset the people of South Vietnam and he ignored any advice from the United States. He was a tyrannical and nepotistic leader, and he banned any political parties that weren’t his own. This made the US very unhappy with Diem, but they still felt obligated to support him. Diem did not tolerate political opposition, and began arresting people who were against him, putting even children into prison camps. After 1956, about 100,000 people were put into Diem’s prison camps. Groups of armed civilians began to form.

Arrest and assassination of Ngo Dinh Diem

Arrest and assassination of Ngo Dinh Diem
The arrest and assassination of Ngô Đình Diệm, the president of South Vietnam, marked the culmination of a successful CIA-backed coup d’état led by General Dương Văn Minh in November 1963.
Tung Thai

Tung Thai
Ý dân là ý trời thì tại sao toàn gia tộc Diệm phải bị sát hại?
Trừ phi Ý dân là ý …toàn gia tộc Diệm!

Tung Thai's photo.

Tung Thai http://www.vinhdanhquanlucvietnamconghoa.blogspot.ca/…

Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bốc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá

Bồi bút cho chính quyền độc tài hại nước, hại dân thời nào cũng có!

cam on quy vi ve bai hat Suy Ton Ngo Tong Thong , da nhac nho toi thoi con la hoc sinh o VN , bi hat chung toi thuoc long sau bai Quoc Ca VNCH .
vinhdanhquanlucvietnamconghoa.blogspot.ca|By Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tom Premo – Likes (y) TT’s Posts & Comments like this one 🙂 ❤

 Tung Thai Út Quởn November 1, 2009 at 6:54 PM
cam on quy vi ve bai hat Suy Ton Ngo Tong Thong , da nhac nho toi thoi con la hoc sinh o VN , bi bat chung toi thuoc long sau bai Quoc Ca VNCH .
 Tung Thai Ngô tổng thống muôn năm!
Vô rạp xem phim giải trí mà cũng phải đứng lên ca Ngô TT muôn năm thì y chang vô nhà thờ linh mục Ngô Đình Thục, nhai đi nhai lại bài thánh ca vinh danh chúa cứu thế!
Trai đa thâm … gái đa đoan … là từ sự tích này ra!

Tung Thai http://americaatwarvietnam.weebly.com/the-election-of…

In 1954, the Geneva Conference was called to discuss the conflicts in Indochina and the possibility of unifying…
americaatwarvietnam.weebly.com

Coat_of_Arms_of_South_Vietnam_(1963_-_1975).svg.png

===DANH SÁCH NHỮNG QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH ĐÃ TUẪN TIẾT TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Mất Nước===

a-ngayquanlucvnch

Mọi người hãy dành một nén hương lòng cho những người anh hùng của quân lực VNCH đã anh dũng hy sinh hoặc tuẫn tiết trong những ngày cuối của cuộc chiến. Họ đáng để cho chúng ta tôn vinh và đời đời nhớ ơn…

1- Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh Quân Đoàn II 30/4/1975
2- Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân Đoàn IV 30/4/1975
3- Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó Quân Đoàn IV 30/4/1975
4- Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, tướng tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh 30/4/1975
5- Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh 30/4/1975
6- Đại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng 42 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh- khóa 16 Đà Lạt 31/3/1975 tự sát tại Quy Nhơn

7- Đại Tá Lê Câu, trung đoàn trưởng 47 Bộ Binh, Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Tự sát ngày 10/3/1975
8- Hải Quân Thiếu Tá Lê Anh Tuấn (bào đệ của Trung Tướng Lê Nguyên Khang).30/4/1975
9- Thiếu Tá Không Quân Nguyễn Gia Tập, đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ. Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ
10- Trung Tá Nguyễn Văn Long CSQG 30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Sài Gòn
11- Trung Tá Nguyễn Đình Chi Phụ Tá Chánh sở 3 ANQĐ – Cục An Ninh Quân Đội. Tự sát 30/4/1975 tại Cục An Ninh
12- Trung Tá Phạm Đức Lợi, phụ tá Trưởng Khối Không Ảnh P2/ Bộ TTM. 30/4/1975
13- Trung Tá Vũ Đình Duy, trưởng Đoàn 66 Đà Lạt. 30/4/1975
14- Trung Tá Nguyễn Văn Hoàn, trưởng Đoàn 67 Phòng 2 Bộ Tổng Tham m ưu. Tự sát ngày 30/4/1975
15- Hải Quân Trung Tá Hà Ngọc Lương, Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Tự sát ngày 28/4/1975 cùng vợ, 2 con và cháu (bằng súng)
16- Thiếu Tá Đặng Sỹ Vinh, trưởng Ban Binh Địa P2 Bộ TTM, sau biệt phái qua Cảnh Sát 30/4/1975 tự sát cùng vợ và 7 con
17- Thiếu Tá Mã Thành Liên (Nghĩa), tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu- khoá 10 Đà Lạt. 30/4/1975 tự sát cùng vợ
18- Thiếu Tá Lương Bông, phó ty An Ninh Quân Đội Cần Thơ- Phong Dinh. Tự sát ngày 30/4/1975
19- Thiếu Tá Trần Thế Anh, đơn vị 101. Tự sát ngày 30/4/75
20- Đại Úy Vũ Khắc Cẩn, Ban 3, Tiểu Khu Quảng Ngãi. Tự sát 30/4/1975
21- Đại Úy Tạ Hữu Di, tiểu đoàn phó 211 Pháo Binh Chương Thiện. Tự sát 30/4/1975
22- Trung Úy CSQG Nguyễn Văn Cảnh, trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8. Tự sát ngày 30/4/1975
23- Chuẩn Úy Đỗ Công Chính, TĐ 12 Nhảy Dù. Tự sát ngày 30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản
24- Trung Sĩ Trần Minh, gác Bộ Tổng Tham Mưu. Tự Sát 30/4/1975
25- Thiếu Tá Đỗ Văn Phát, quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên 1/5/1975
26- Thiếu Tá Nguyễn Văn Phúc, tiểu đoàn trưởng, Tiểu Khu Hậu Nghĩa 29/4/1975
27- Trung Tá Phạm Thế Phiệt 30/4/1975
28- Trung Tá Nguyễn Xuân Trân, Khoá 5 Thủ Đức, Ban Ước Tình Tình Báo P2 /Bộ TTM. Tự sát ngày 1/5/75
29- Trung Tá Phạm Đức Lợi, Phòng 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả, nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh: Phạm Việt Châu, cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội. Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975
30- Đại Úy Nguyễn Văn Hựu, trưởng Ban Văn Khố P2/Bộ TTM. Tự sát sáng 30/4/75 tại P2/Bộ TTM
31- Thiếu Úy Nguyễn Phụng, CS đặc biệt, 30/4/1975 tại Thanh Đa, Sài Gòn
32- Thiếu Úy Nhảy Dù Huỳnh Văn Thái, khoá 5/69 Thủ Đức. 30/4/1975 tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã 6 Chợ Lớn.
33- Trung Úy Đặng Trần Vinh (con của Thiếu Tá Đặng Sĩ Vinh), P2 BTTM. Tự sát cùng vợ con 30/4/1975
34- Trung Úy Nghiêm Viết Thảo, An Ninh Quân Đội, khóa 1/70 Thủ Đức. Tự sát 30/4/1975 tại Kiến Hòa
35- Thiếu Úy Nguyễn Thanh Quan (Quan Đen), phi công PĐ 110 Quan Sát (khóa 72). Tự sát chiều 30/4/1975
36- Hồ Chí Tâm B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau). Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau
37- Thượng Sĩ Phạm Xuân Thanh, trường Truyền Tin Vũng Tàu. Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu
38- Thượng Sĩ Bùi Quang Bộ, trường Truyền Tin Vũng Tàu. Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người tại Vũng Tàu
39- …………………………….. và còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương sáng của những người anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

*****Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tư liệu không được đầy đủ, cần có một cơ quan nào đó làm việc cập nhật bản danh sách các anh hùng của QLVNCH để được đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế.
Nhìn lại hàng ngũ quân đội trên thế giới, có quân đội nào bất hạnh hơn QLVNCH ? Trong lúc mọi người đang tưởng niệm về ngày 30.4.1975, thì đã có không biết bao nhiêu người hiện nay, đang sống thản nhiên khắp các nẻo đường hải ngoại, mà hầu hết bản thân họ hay con cháu, hôm qua vẫn sống nhờ sự bảo bọc của người lính VNCH, họ cố tình quên đi qúa khứ để được vinh thân phì da, quên đồng đội, quên những những người chiến hữu từng sát cánh ngày nào trên khắp các chiến địa….Thật xấu hổ cho những loại người nầy!

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người đang dấn thân tiếp tục chiến đấu liên tục cho ngày quang phục quê hương. Họ vẫn luôn nghĩ tới những người xưa đã VỊ QUỐC VONG THÂN, họ đã vì DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM của một quân nhân quân lực VNCH….Chúng tôi kính phục họ, chúng tôi hãnh diện vì họ, họ đang sống những ngày đáng sống trên các phần đất tạm dung. Họ chính là những quân nhân ưu tú của quân lực VNCH.

Một điều rất may mắn nữa là hầu hết người Miền Nam, xưa nay vẫn biết ơn người lính năm nào, nhất là sau ba mươi tám năm qua, đã biết hết cảnh đổi đời oan nghiệt. Giờ đây xin mọi người hãy dành một nén hương lòng cho những người anh hùng của quân lực VNCH đã anh dũng ra đi trong những ngày cuối của cuộc chiến. Họ đáng cho chúng ta được tôn vinh và đời đời nhớ ơn…

Anh hùng có tử…nhưng khí hùng nào bất tử.
Kính dâng lên linh hồn các anh những nén hương của tuổi trẻ hậu duệ VNCH nhân mùa quốc hận 30.4 năm nay.

KỂ CHUYỆN XƯA 2 – Home – Tripod

hophi1.tripod.com/kechuyenxua2.html

Ở đây tôi chỉ xin kể lại chuyện cha con Triệu Xa và Triệu Quát làm tướng nước …. Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng, Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí.

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai – Biệt Động Quân

http://www.bietdongquan.com/…/thieutuongdokegiai.htm

 

Vào ngày đầu năm tôi thường điện thoại thăm hỏi quý tướng lãnh, niên trưởng, ân nhân, bằng hữu v.v…, ….. BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG

LẠI CHUYỆN… VĂN HOÁ CHỬI | NGUYỄN THIẾU NHẪN

https://nguyenthieunhan.wordpress.com/…/lại-chuyện…

 20 mai 2011 – Bại binh chi tướng, bất khả ngôn dũng. Thất quốc chi đại phu, bất khả ngôn trí”. Điều chua xót nhất là vừa làm “bại binh chi Tướng” vừa làm …

Bại tướng Ngô Quang Trưởng – Việt Hải Ngoại

http://www.viethaingoai.net/bai-tuong-ngo-quang-truong.1…

 7 mars 2015 – Trong số tướng lĩnh của quân đội Sài Gòn trước năm 1975, trung …. cũng chỉ ngậm ngùi bảo rằng “bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng.

vinhdanhhayhanhuc – Chính Nghĩa

http://www.chinhnghia.com/vinhdanhhayhanhuc.asp

 Ngày Quốc Hận và Nghị Quyết Vinh Danh Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai. Fort Worth: 9 giờ …. BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG. VONG QUỐC CHI ĐẠI …

“Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng. Vong quốc chi đại …

https://plus.google.com/…/posts/j59L1L4Wfys

 7 févr. 2014 – Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng. Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí” “Tướng bại trân không thể nói mình anh dũng. Bậc trí sĩ đại phu …

tài liệu – vietnamese people love the vietnamese party – Sites

Về Vùng I, tướng Abrams nói : “chúng ta có Sư Đoàn 1 ở đây. …… võ Á Đông. Đại khái Tướng Trưởng muốn nói đến câu “Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng.

Books-Hoi Ky.: THƯA ĐẠI TƯỚNG: 30 THÁNG 4 NĂM 1975 …

vulep-books-links.blogspot.com/…/thua-ai-tuong-30-…

 29 avr. 2013 – Cậu cháu coi tướng anh Thành và rất hài lòng để mừng cho cháu gái. Cậu khen vị ….. “Bại binh chi Tướng, bất khả ngôn dũng. Thất quốc chi …

Bản tin: 533023 | Phố Mua Bán | PHOMUABAN

phocovat.phomuaban.vn/index.php?mod…

  

Nguyễn Đức Thắng (43 ) Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng. Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí. Đã được 32 người xác thực …

Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, cựu chỉ huy… – Tổng Hội Nha Kỹ …

https://www.facebook.com/permalink.php?story…

 

 

 

Dương Văn Minh

Politician
Dương Văn Minh

Dương Văn Minh, popularly known as Big Minh, was a Vietnamese senior general in the Army of the Republic of Vietnam and a politician during the presidency of Ngô Đình Diệm. In 1963, he was became President of South Vietnam after lea…

Fall of Saigon

Fall of Saigon
The Fall of Saigon, or the Liberation of Saigon, depending on context was the capture of Saigon, the capital of South Vietnam, by the People’s Army of Vietnam and the National Liberation Front of South Vietnam on April 30, 1975. The event …
BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG VONG QUỐC CHI ĐẠI PHU, BẤT KHẢ NGÔN TRÍ. (Tướng bại trận không thể nói mạnh. Quan mất nước không …

 

Hi An Ngà,
Nhìn chiếc Phi Cơ Trực Thăng với huy hiệu của Phi Đoàn 215-ThầnTượng tôi g khỏi ngậm ngùi, nhớ từng kỷ niện và nhớ từng  khuôn mặt của những  phi công , những xạ thủ, những cơ khí viên…của Phi Đoàn ngày xưa. Đã hơn 40 năm những tưởng chừng như mới hôm qua.
Thương quá Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Bạch-Mai/KVP
a                    
Trực thăng AH-1G Cobra  U.S ARMY  tại phi trường TSN
 
 

b

 Trực Thăng  H-21 Flying Banana  U.S MARINES  tại phi trường Bình Thuỷ .

 

 c
                          Trực Thăng Bell H-13H  Sioux U.S ARMY tại phi trường Nha Trang
image 1025
                             Trực thăng OH-6A  U.S ARMY  tại phi trường Đà Nẵng .

 

IMG_8026

 Northrop  F-5E  Freedom Fighter  U.S AIR FORCE  tại phi trường Biên Hòa .   
   IMG_8027                                                                            
    A-4  U.S NAVY  từ các Hàng Không Mẫu Hạm  Contellation thuộc Đệ Thất Hạm Đội  TBD .

 

  IMG_8030

 

                             Fantom F-4D  U.S NAVY từ phi trường Đà Nẵng .
                                  Phi Cơ Quan Sát  U-6A  Beaver  U.S ARMY  phi trường TSN .
 IMG_8033
IMG_8034

Hàng Không Mẫu Hạm U.S Aircraft Carrier CV-10 Yorktown .

 • bshohai.blogspot.com/2013/12/khi-to-quocdanhdutrach-nhiem-mat.html

  Danh Dự và Trách nhiệm bị bỏ rơi vì lợi ích, … (45) y học cộng đồng (44) Hoa Kỳ (42) Quỹ tây Du (41) ngoại giao (34) y học …

 • Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm | Facebook

  https://http://www.facebook.com/pages/Tổ-Quốc-Danh-Dự-Trách-Nhiệm…

  Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm. 35 likes. Political Ideology. Facebook logo. Email or Phone: Password: Keep me logged in. Forgot your password? Sign Up.

 • Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm – batkhuat.net

  batkhuat.net/bl-toquocdanhdu-trachnhiem.htm

  Danh dự của Quốc gia và thể diện của Con Người chỉ tóm gọn trong một câu nói ngắn … Thư trả lời một bạn Du Học …

 • 30 Tháng Tư với Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm. | TỔNG …

  http://www.tonghoiquancanh.net/30-thang-tu-voi-to-quocdanhdutrach-nhiem

  Danh Dự: Bất luận ai, quan to chức lớn, lính quèn chức bé; … (PICTURES AND VIDEOS) February 3, 2014; NHẠC MP3 QUÂN CẢNH VIỆT NAM February 3, …

 • Biệt Động Quân – Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ VNCH 1955-1975

  https://sites.google.com/site/dhaituongniemtusivnch19551975/to…

  Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ VNCH 1955-1975. … Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Binh Chủng QLVNCH. Biệt Động Quân. Truyện Ngắn-BĐQ. Trận …

  DANH DƯ – TỔ QUỐC – TRÁCH NHIỆM | davangvn

  https://davangvn.wordpress.com/2012/09/26/danhduto-quoctrach-nhiem

  … quý trọng và bảo vệ danh dự của quốc gia dân tộc bằng mọi giá và trách nhiệm của một công dân một nước độc lập tự …

  Lễ khánh thành bức tường tưởng niệm bẩy vị anh hùng tuẫn …

  http://www.duongsinhthucphap.org/new-page/to-quocdanhdutrach-nhiem/…

  Photos – Hình ảnh. Thông báo-Lịch trình sinh hoạt. … Sưu tầm & Tham khảo & Giới thiệu‎ > ‎Tổ quốc – Danh dự- Trách nhiệm‎ >

  Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Việt_Nam_Cộng_hòa

   

  Tổ quốcDanh dựTrách nhiệm … Cộng hòa miền Nam Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cùng nhau tiến hành cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 vào …

   

  Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm – Batkhuat.net

  batkhuat.net/bl-toquocdanhdu-trachnhiem.htm

   

  TỔ QUỐCDANH DỰTRÁCH NHIỆM TỔ QUỐC Có được giải đất cong cong … của Nguyễn Trãi đã khẳng định về danh dự của Quốc gia nhân phẩm của …

  30 Tháng Tư với Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm …

  http://www.tonghoiquancanh.net/30-thang-tu-voi-to-quoc-…

   

  30 avr. 2014 – Người Mỹ có Tổ QuốcDanh DựTrách Nhiệm dành cho quốc gia họ. … Tổ Quốc Việt Nam, nhưng thiếu Danh Dự và Trách Nhiệm phá hoại.

  Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm

  gocnhosantruong.com/…/1317-t-qu-c-danh-d-trach-n…

   

  … 1975 Tổ QuốcDanh DựTrách Nhiệm Nhà nước Việt Nam Cộng Hoà ra đời … Người ta nhận xét người Việt ở miền Nam thường hào sảng … hào hoa.

   

  Vận tải cơ võ trang AC-47 Hỏa Long KQVNCH.

  SOUTH VIETNAM’S FIRE DRAGONS – COLOUR – YouTube

  Right-pointing black triangle 2:05  https://www.youtube.com/watch?v=J7kg1sFUG7M
  Jul 21, 2015 – Uploaded by British Movietone

  … story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you... Find out more about AP Archive: http .

  IMG 8002
  IMG_8002        
  Trực Thăng  Sikorsky H-34 Choctaw trang bị cho PĐ 211 Thần Chùy, PĐ 213 Song Chùy PĐ 215 Thần Tượng , PĐ 217 Thần Điễu , PĐ 219 Long Mã .
  8003
  IMG_8003
  H-34 PĐ 219 và PĐ 213 chuẩn bị phi vụ thả toán LLĐB ngăn chận sự xâm nhập cũa CS Hà Nội .
  8004
  I
  MG_8004
  H-34 phi vụ tiếp tế các tiền đồn biên phòng .
  8005

   

  IMG_8005
  H-34 phi vụ thả tóan BK Lôi Hổ tiêu diệt quân CS Hà Nội xâm lăng trên đường mòn HCM và các mật khu VC

  8006

  IMG_8006
  Trực Thăng Boeing Vertol CH-47A  Chinook  PĐ 237 Lôi Thanh SĐ3KQ – Biên Hòa .

  IMG_8007

  IMG_8007
  CH-47  PĐ 241 Thiên Bằng – Phù Cát , PĐ 247 Lôi Phong – Đà Nẵng, PĐ 249 Mãnh Long – Cần Thơ

   8008.jpg

  IMG_8008
                CH-47 PĐ 237 Lôi Thanh cất cánh phi vụ di tản Long Khánh cuối tháng 4/1975 .

  IMG_8009
                                      Trực Thăng  Bell UH-1D Iroquois thay thế H-34 cho các PĐ 211, PĐ 213, PĐ 215, PĐ 217

  IMG_8010
                             Trực Thăng Võ Trang UH-1D PĐ 215 Thần Tượng – Nha Trang

  IMG_8011
                         Trực Thăng UH-1H PĐ 243 Mãnh Sư – Phù Cát . 

  IMG_8013
                                 Trực Thăng KQVNCH phi vu đỗ quân Hành Quân Lam Sơn 719 – Hạ Lào

  8014.jpg

  IMG_8014
                         Trực Thăng UH-1D PĐ 223 Lôi Điễu , PĐ 225 Ác Điểu, PĐ 227 Hải Âu, PĐ 229 Lạc Long, PĐ 221 Lôi Vũ

                          PĐ 231 Lôi Vân, PĐ 233 Thiên Ưng, PĐ 235 Sơn Dương, PĐ 243 Mãnh Sư, PĐ 245 Lôi Bằng

  IMG_8015  
                       Các PĐTT UH-1H thành lập 1972, 1973  PĐ 251 Lôi Thiên, PĐ 253 Sói Thần, PĐ 255 Xà Vương PĐ 257 Cứu Tinh8016
  IMG_8016
                              KQVNCH có 20 Phi Đoàn Trực Thăng với hơn 700 UH-1D và UH-1H .

  8018

  IMG_8018
                            Trực Thăng Cứu Thương các Phi Đội 259 Nhân Ái  Dust-off , đưa các thương binh về các Quân Y Viện

                            khắp 4 vùng chiến thuật .

  IMG_8019    PĐ 259A Phù Cát, PĐ 259B Pleiku, PĐ 259C Nha Trang, PĐ 259D Phan Rang, PĐ 259E ̆ Biên Hòa PĐ 259F Cần Thơ, PĐ 259G Tân Sơn Nhất,  PĐ 259H Bình Thuỷ

  8020

  IMG_8020

  BS HỒ HẢI: KHI TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM MẤT

  bshohai.blogspot.com/…/khi-to-quocdanh-du-trach-…

   

  déc. 2013 – Khi Tổ Quốc, Danh Dự và Trách nhiệm bị bỏ rơi vì lợi ích, tha hóa thì ắt sẽ vong thân hơn là dấn thân và thăng hoa ắt sẽ trở thành sự sụp đổ …

  Danh Dự,Tổ Quốc,Trách Nhiệm

  https://www.facebook.com/DanhDựTổQuốcTrách-…

   

  ‘HAI NGẢ CUỘC CHIẾN Năm lên sáu tôi anh chung lớp Tập vở chung. ‘Phần cho lão … Danh Dự,Tổ Quốc,Trách Nhiệm added a new photo. June 21, 2014 ·.

  Ôi “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm ” !! | ĐỒNG HƯƠNG …

  kontumquetoi.com/…/to-quocdanh-du-trach-nhiem/

   

  21 avr. 2015 – TÀI LIỆU (Báo Tuổi trẻ) Các Tướng tuẫn tiết Tướng cuối cùng chạy khỏi Sài Gòn như thế nào? Trong cảnh hỗn loạn tan rã của chế độ Việt …

  Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm – Dân Làm Báo

  danlambaovn.blogspot.com/…/to-quocdanh-du-trach…

   

  24 mai 2014 – Tất cả vì tổ quốc với danh dự trong trách nhiệm. … Đã có biết bao nhiêu anh linh tử sĩ vị quốc vong thân cho dân tộc đất nước trải qua bao …

  Ngày nay “bên thắng cuộc” đang giẫm lên con đường của “bên thua cuộc và bỏ … Cho nên, Tổ quốc, Danh dự và Trách nhiệm không còn giá trị trong hiện tại …

 • Thư Tố Cáo Nguyễn Tấn Dũng Tham Nhũng, Giàu Nhất Châu Á

  Cây xăng này của mẹ ruột Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngkhẩ năng tự nhận thức để … độc nhằm hủ bại nhận …

 • Bùi Văn Bồng1: Cơ hội cuối cho ông Dũng

  bongbvt.blogspot.com/2015/09/co-hoi-cuoi-cho-ong-dung.html

  … nhân hoà cho Thủ tướng Dũng. … Hãy chọn một khẩ năng có thể, … Thất bại, và thành công của Thủ tướng Nguyễn Tấn D…

 • Tranh chấp quyền lực-quyền lợi… trong nội bộ đảng CSVN …

  … một số đại biểu đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm ông thủ tướng ở Quốc Hội thì. Ông Dũng … Nợ xấu bấtngôn luận; Bất

 • Ba – Tư đại chiến | GROUP VIỆT

  groupviet.blogspot.com/2015/09/ba-tu-ai-chien-1.html

  Ngay trong giai đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình … bất luận Ba Dũng hay Tư Sang … “Bên nào thắng thì nhân dân đều bại

   

   8056

   

  IMG_8056
   

  IMG_8061
           8061              U.S Aircraft Carrier CV-10 Yorktown 
  IMG_8062
                                     F-15 U.S NAVY .

  IMG_8064
   8064
  IMG_8065
   

  IMG_8066

  IMG_7902          Phi Cơ Vận Tải Võ Trang Fairchild AC-119K  Stinger  PĐ 821 Tinh Long .
                               Tinh Long 7 Phi Hành Đòan cuối cùng cũa KQVNCH Hy Sinh Vì Tổ Quốc  sáng ngày 29/4/1975 .

  IMG_7903        Tinh Long 7 cất cánh tiêu diệt VC bảo vệ Sài Gòn và bị bắn rơi tại vòng đai phi trường TSN 
                              vào sáng 29/4/1975 .

  IMG_7904                      Fairchild AC-119G Shadow  PĐ 819 Hắc Long – TSN 
   

  IMG_7905
                            Chuẩn bị phi vu tiếp tế  C119  PĐ 413  TSN

  IMG_7906
   

  IMG_7908
   

  IMG_7909
                                  Phi Đạo  C-119 PĐ 413 Xích Long tại TSN .

  IMG_7910
                        Phi Cơ Vận Tải Võ Trang Douglas AC-47 Skytrain  PĐ 817 Hỏa Long – Nha Trang

  IMG_7911
   

  IMG_7913
   

  IMG_7914
                           Phi Cơ Vận Tải Fairchild  C-123 Provider  PĐ 421

  IMG_7915
                                       C-123  PĐ 423   TSN phi vụ tiếp tế và chuyển quân khắp 4 vùng Chiến Thuật .

  IMG_7916
                          Vận Tải Cơ C-123 thuộc PĐ 425 phi vụ tiếp tế 

  IMG_7917                 
                                   Phi Cơ Vận Tải  Lockheed  C-130 Hercules  PĐ 435  SĐ5KQ

  IMG_7918
                                      Phi Cơ C-130  PĐ 435 và PĐ 437  cất cánh trong phi vụ chuyễn quân .

  IMG_7919
   

  IMG_7921
                               Vận Tải Cơ  De Havilland C-7A Caribou  PĐ 427  Thần Long – CCKQ Phù Cát .

   

   IMG_7922
  IMG_7922   
                             Caribou C-7A  PĐ 429 Sơn Long , PĐ 431 Phương Long ,

   

   IMG_7923
  IMG_7923
                            Vận Tải Cơ Douglas C-47A-90DL  PĐVT 415 Thanh Long

   

   IMG_7924
  IMG_7924
                             C-47 ̆ Biệt Đoàn Thần Phong trong các phi vụ Cò Trắng thả các toán BK ra Miền Bắc .
   
  IMG_7926
  Phi cơ Không Thám  RC-47  PĐ 716  TSN
   
  IMG_7927.jpg
  IMG_7927
  EC-47 PĐ 718 Thiên Long   cất cánh phi vu không thám  và không ảnh .
  IMG_7929
   
   IMG_7929

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s