He who does not know his past

Tung Thai shared Làng Mai‘s post.
1 hr ·

Quá khứ đã không còn?

Người không biết quá khứ của mình thì ngày sau sẽ ra sao?

“He who does not know his past

He who does not know his past cannot make the best of his

2008-07-08 · “He who does not know his past cannot make the best of his present and future, for it is from the past that we learn.” Sheikh …

Đi hỏi đức chúa trời đi nha 🙂

NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Phải tinh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Đêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình.

See More

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s