Worldwide Politics and Religions

 20 hrs ·

 

Depuis l’homme a inventé les mots, la seule langue dont on parle c’est de devenir un homme qui a le pouvoir suprême d’un dieu.

Since man invented words, the only language which we speak is to become a man who has the supreme power of a god.

Tung Thai's photo. 20160501_115529.jpg

God is love!
Allah is great!
From then on
The world was
Is and will
Never have
One day
At peace!
The mosques
The churches
keep on filled
With golds
Worldwide valuable
Girls kept on
Being raped
by men from
All walks of life
Amen.

1 hr ·

Nature is GREAT!
Mankind do not
Love me!
I fight them back!
May Their Gods
Bless them all!
Amen.

See More

On any ranked list of nasty diseases transmitted by mosquitoes, ticks and fleas in the Western world, Borrelia burgdorferi, would have to lie near the top. These bacteria cause Lyme disease, which was first recognised in the US in the early 1970s among…
iflscience.com

News Feed

  

7 hrs ·

-1:03

I have a dream………….!!!!!!!!!!!!

H.H THE DALAI LAMA

..,;***.;,.
..(^_^).
…_/l\_…❂ Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.

Hãy cứ là chính bạn,
Sống cho trọn hôm nay.
Chẳng ham danh lợi ảo.
Không màng chuyện thị phi !!!

Mọi sự đến – đi, còn – mất, buồn – vui trên đời đều do nhân duyên mà có. Một khi chấp nhận được sự đến – còn thì cũng nên chấp nhận sự đi – mất.., được như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

______________

Nguyện đem tâm thanh tịnh , chúc mọi người – mọi nhà có những ngày cuối tuần an lạc & tinh tấn .

__(())__

Ngọc Tịnh
Bùi Bội-Trân

Lotus Le
Đừng tưởng dễ đến rồi dễ đi,
Thì nhân gian đâu còn cảnh sầu biệt ly ,
Từ cổ chí kim cũng một tuồng,
Hễ ái biệt ly một màu buồn như nhau.

Bùi Bội-Trân A Di Đà Phật …. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sẳc tức thị không, không tức thị sắc. __(())__

Bùi Bội-Trân's photo.

Lotus Le Adidaphat, Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị

Lotus Le's photo.

Bùi Bội-Trân … tinh thần Bát Nhã.

Bùi Bội-Trân's photo.

Bùi Bội-Trân Thôi thì mọi chuyện… tùy duyên Lotus Le ạ . Nhân sinh một kiếp Đến – Đi Vô Thường đó mà.

Bùi Bội-Trân's photo.
Lotus Le Uh, đôi khi nhắm mắt đưa chân đi càng,
Đường trần mấy bận mơ màng làm chi

Tung Thai https://youtu.be/3NpB6ORqoZQ

Chữ Devanāgarī Âm Hán Việt Dịch nghĩa
गते गते Gate gate [gəte gəte] Yết đế, yết đế Vượt qua, vượt qua
पारगते Pàragate [pɑːɾə gəte] Ba la yết đế Vượt qua bờ bên kia
पारसंगते Pàrasaṃgate [pɑːɾəsəm gəte] Ba la tăng yết đế Vượt qua hoàn toàn
बोधि स्वाहा Bodhi svàhà [bodɦɪ sʋɑːhɑː] Bồ đề tát bà ha Tuệ giác Thành tựu.

After a short desciption of the mantra, you can chant or listen to it 108 times with Deva Premal and the Gyuto monks of Tibet. I would be very glad if you li…
youtube.com
Tung Thai https://youtu.be/LvaFdYSD4C0

Chữ Latin hóaSee More

The merits from this video are dedicated to longevity, peace, prosperity, happiness and good health of His Holiness the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, and al…
youtube.com
Tung Thai .
Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đàiSee More

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s