NGỘ

Captions
5,862 Views

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

Thơ : Trần Thị Lam ( Hà Tĩnh).
Phổ nhạc : Ca sĩ Phượng Mai.
Phối âm : Nhạc sĩ Trần Chí Phúc.
Trình bày: Phượng Mai – Trần Chí Phúc.
Thu âm: BL Studio
Thu hình và ráp nối: Trần Nhật Phong.
Tài liệu: tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trên Face book – Google – Youtube

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

You and Michael Deeppurple

Comments

Tung Thai Một chữ ngộ nào ai ngờ!?

NgộWikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngộ

Ngộ (zh. wù 悟, ja. satori 悟 り), là một thuật ngữ của Thiền tông, được dùng để chỉ sự “nhận thức”, “trực nhận”, “thấu hiểu …

Satori (悟り?) (Chinese: ; pinyin: ; Korean: o; Vietnamese: ngộ) is a Japanese Buddhist term for awakening, “comprehension; understanding”.[web 1] It is derived from the Japanese verb satoru.[1]

In the Zen Buddhist tradition, satori refers to the experience of kenshō,[2] “seeing into one’s true nature“. Ken means “seeing,” shō means “nature” or “essence.”[2]

Satori and kenshō are commonly translated as enlightenment, a word that is also used to translate bodhi, prajna and Buddhahood.

Hiencocchu Hiencocchu con nhỏ đó ngộ quá tức là đẹp…đốt nước mình ngộ quá thì lại là nhửng chuyện dị kỳ,,,ủa sao tiếng việt ngộ quá ?

Tung Thai Chết rồi con cháu vẫn chưa ngộ, mang xác xình thối ướp tới ướp lui ra cho người chưa ngộ xem thây ma!