Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn.

 

Sakura Bội-Trân
Sakura Bội-Trân
Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn.
Nhất thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tử.

==> phải đủ 4 câu này, mới hiểu rõ lời nói thâm sâu của đức Phật. Ngài thị hiện ở cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Không như một số người chưa hiểu đạo, nghĩ rằng Ngài quá kiêu ngạo (Duy Ngã Độc Tôn) là hoàn toàn sai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s