Phật ở đâu? Tâm ở đâu?

Tung Thai shared Ba Gàn‘s photo.

Phật ở đâu?
Tại tâm
Tâm ở đâu?

Ba Gàn's photo.
Ba Gàn

Phật đản 2016
***
Diệu hữu không chết
Chân không không già
Chia ra là vô ích
Tích lại tại vô duyên

Này em
Gió tự nhiên thổi qua miền hoang dã
Phật vẫn uống trà lúc Thích Ca chưa sinh ra
Và. . .
Phật vẫn ngắm ta bà lúc Thích Ca đã chết

Ta đảnh lễ Phật lúc còn chưa có Phật
Ta học Phật tu Phật mà đâu biết gì về Phật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s