Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm – 應無所住而生其心

Có ai thấy mình … chảnh thì đừng ngạc nhiên nghen … 😌😝😏

Sakura Bội-Trân's photo.

Huan Ton nhung ddung ddoi qua lau nha…LOL

Sakura Bội-Trân
Tung Thai
Tung Thai Để tuỳ duyên, chảnh hay không đến lúc đó chú không kịp may Tuxedo, chắc chú phải mượn/mướn quá hà… 🙂
Sakura Bội-Trân
Sakura Bội-Trân Haha … chú cứ chọc con hoài.
Sakura Bội-Trân
Sakura Bội-Trân Vâng, chú nói đúng … vạn sự tùy duyên – bất cầu bất khố. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm chú ạ !
Tung Thai

Tung Thai “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 應無所住而生其心

Nếu chú sửa lại Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ duyên chắc thầy tu và ni cô để tóc và lập gia đình hết cho coi.

duyên kỳ ngộ
啟蒙的寬限期
grace period of enlightenment

Chẳng nhận biết được bổn duyên, lấy chồng/vợ vô ích!

Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,
Ðâu ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp!

Ngũ Tổ nói rằng : “ Chẳng nhận biết được bổn tâm, học pháp vô ích, nếu nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh, tức gọi là Trượng Phu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s