Cái Bang

 

 

Cái Bang: Kẻ phá rối chiến trường !

Cái Bang là môn phái với môn nhân đông đảo trải khắp thiên hạ. Họ có những môn nhân lên lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm và xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Môn nhân cái bang nổi tiếng với việc lợi dụng các điều kiện tự nhiên vào chiến đấu.

Một bang phái thường được giang hồ xưng tụng là Võ Lâm Đệ Nhất Bang vì quy củ hoạt đông và tiêu chí hành hiệp của Cái Bang.

Có người nói rằng năm 522 trước công nguyên, Sở Bình Vương giết toàn gia của Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư trốn khỏi nước Sở, giả làm ăn mày lẫn trốn giữa trăm vạn ăn mày của Ngô – Sở ở Quân Sơn rồi sáng lập ra Cái Bang và trở thành bang chủ đầu tiên của Cái Bang. Ngũ Tử Tư từng mượn sức Cái Bang để giúp công tử Quang giành lại bảo tọa của nước Ngô. Chín năm sau, Ngũ Tử Tư lại hiệu triệu trăm vạn bang chúng Cái Bang trong thiên hạ trợ giúp trong cuộc chiến tranh Ngô – Sở. Sau mười tám năm kế, Phù Sai thấy thế lực của Cái Bang dần dần cường thịnh nên lập kế giết hại Ngũ Tử Tư nhằm kềm hãm Cái Bang, vì vậy nên Cái Bang quay đầu sang ủng hộ Việt Vương Câu Tiễn. Mười năm sau, phá Ngô giết Phù Sai để báo thù cho Bang Chủ đầu nhiệm, từ đó thanh uy của Cái Bang lan rộng khắp nơi, trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang.

Cái Bang là bang hội tập trung những tên ăn mày, hành khất, có rất đông hội viên, thường khoảng trên dưới vài chục vạn người, thanh thế cực kì to lớn. Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi, rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2, 3, 4… Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi, rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ. Bang Chủ Cái Bang rất được quần hào trọng vọng vì là người nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn đệ tử, chi phối hầu hết các lực lượng võ lâm chính phái, cùng với phái Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên. Một bên được ví với Thái Sơn, còn 1 bên là Bắc Đẩu của võ lâm.

Các đệ tử của Cái Bang có quyền học võ của bất kì môn phái nào, hay có thể được Bang Chủ truyền dạy võ công, nhưng Cái Bang cũng có 2 môn Thần Công trấn bang là Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Đả Cẩu Bổng Pháp, hai môn võ này được truyền tụng đời đời, các Bang Chủ chấp chưởng đại quyền đều phải biết 2 môn công phu này, Hàng Long chưởng có thể không biết nhưng nhất định phải thông thạo 36 chiêu Đả Cẩu Bổng. Suốt các đời Bang chủ luôn phải lãnh đạo Bang chúng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, đối phó ngoại xâm, nội phản, chống lại các thế lực ác độc của võ lâm, vì vậy Cái Bang luôn có thanh thế rất lớn trên giang hồ và luôn nhận được sự kính trọng, mến phục của đồng đạo võ lâm.

Lịch sử Cái Bang : theo lời kể của Hồng Thất Công, thì Cái Bang có lịch sử cũng khá lâu đời, khoảng vào thời Đường, sau khi Thiếu Lâm khai môn lập phái, vị Tổ Sư mở bang sáng lập bang phái cùng với 18 chiêu Hàng Long chưởng, còn Đả cẩu Bổng pháp thì chưa được hoàn thiện, truyền qua từng đời, tới đời thứ 3, vị Bang chủ này thêm vào thành 36 chiêu Đả Cẩu Bổng hoàn chỉnh… Truyền qua nhiều đời, thời cực thịnh của Cái Bang có thể là từ lúc Tiêu Phong tiếp nhiệm Cái Bang, ông là vị Bang Chủ được đánh giá là tài ba nhất của Cái Bang với bao nhiêu công trạng to lớn lập được cho võ lâm Trung Nguyên và triều đình Đại Tống, lực lượng Cái Bang lúc đó khoảng hơn 60 vạn người, tiếc thay, anh hùng thường bị trời ghen ghét, Tiêu Phong đoản mạng, lập tức Cái Bang như rắn mất đầu, chẳng còn oai phong như khi xưa, mãi tới khi Hồng Thất Công nắm quyền, mới có thể khôi phục phần nào uy danh lừng lẫy của Bang phái năm xưa. Sau Hồng Thất Công là Hoàng Dung, vị Bang chủ nữ đầu tiên của Cái Bang từ khi mở bang (người thứ hai là Sử Hồng Thạch), cũng đã lập nhiều đại công, tạo dựng lại thanh thế cho Cái Bang trên giang hồ, rồi Lỗ Hữu Cước, Gia Luật Tề thay nhau tiếp nhiệm… Qua nhiều năm, Cái Bang càng lúc càng suy vi, cho đến thời của Sử Hoả Long thì Hàng Long Thập Bát Chưởng thất truyền còn Cái Bang chỉ là 1 bang hội hạng 2 trên giang hồ…

Qua nhiều năm, cơ chế của Cái Bang có đôi chút thay đổi, thời Bắc Tống, ngoài Tứ Đại Trưởng Lão Cái Bang còn có 2 vị trưởng lão là Truyền Công, Chấp Pháp, qua thời Nam Tống, các vị trưởng lão lại chia ra 2 phe : Áo Dơ, Áo Sạch và cũng chỉ còn 4 vị, đến thời Nguyên Minh, chỉ còn 2 vị lãnh đạo cao nhất là Trưởng Bát Long Đầu và Trưởng Bảng Long Đầu cùng tên Chấp Pháp…

Các Bang Chủ Cái Bang qua các thời kỳ.
— Uông Kiếm Thông : Bang chủ đời thứ 16
— Tiêu Phong : Bang chủ đời thứ 17
— Hồng Thất Công : Bang chủ đời thứ 18
— Hoàng Dung : Bang chủ nữ duy nhất, đời thứ 19
— Lỗ Hữu Cước : Bang chủ đời thứ 20
— Gia Luật Tề : Bang chủ đời thứ 21

Cái Bang là bang hội tập trung những tên ăn mày, hành khất, có rất đông hội viên, thường khoảng trên dưới vài chục vạn người, thanh thế cực kì to lớn. Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp, mới gia nhập là cấp 1, đệ tử 1 túi, rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2, 3, 4… Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi, rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ. Bang Chủ Cái Bang rất được quần hào trọng vọng vì là người nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn đệ tử, chi phối hầu hết các lực lượng võ lâm chính phái, cùng với phái Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên. Một bên được ví với Thái Sơn, còn 1 bên là Bắc Đẩu của võ lâm.

Các đệ tử của Cái Bang có quyền học võ của bất kì môn phái nào, hay có thể được Bang Chủ truyền dạy võ công, nhưng Cái Bang cũng có 2 môn Thần Công trấn bang là Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Đả Cẩu Bổng Pháp, hai môn võ này được truyền tụng đời đời, các Bang Chủ chấp chưởng đại quyền đều phải biết 2 môn công phu này, Hàng Long chưởng có thể không biết nhưng nhất định phải thông thạo 36 chiêu Đả Cẩu Bổng. Suốt các đời Bang chủ luôn phải lãnh đạo Bang chúng hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phò nguy, đối phó ngoại xâm, nội phản, chống lại các thế lực ác độc của võ lâm, vì vậy Cái Bang luôn có thanh thế rất lớn trên giang hồ và luôn nhận được sự kính trọng, mến phục của đồng đạo võ lâm.

Lịch sử Cái Bang : theo lời kể của Hồng Thất Công, thì Cái Bang có lịch sử cũng khá lâu đời, khoảng vào thời Đường, sau khi Thiếu Lâm khai môn lập phái, vị Tổ Sư mở bang sáng lập bang phái cùng với 18 chiêu Hàng Long chưởng, còn Đả cẩu Bổng pháp thì chưa được hoàn thiện, truyền qua từng đời, tới đời thứ 3, vị Bang chủ này thêm vào thành 36 chiêu Đả Cẩu Bổng hoàn chỉnh… Truyền qua nhiều đời, thời cực thịnh của Cái Bang có thể là từ lúc Tiêu Phong tiếp nhiệm Cái Bang, ông là vị Bang Chủ được đánh giá là tài ba nhất của Cái Bang với bao nhiêu công trạng to lớn lập được cho võ lâm Trung Nguyên và triều đình Đại Tống, lực lượng Cái Bang lúc đó khoảng hơn 60 vạn người, tiếc thay, anh hùng thường bị trời ghen ghét, Tiêu Phong đoản mạng, lập tức Cái Bang như rắn mất đầu, chẳng còn oai phong như khi xưa, mãi tới khi Hồng Thất Công nắm quyền, mới có thể khôi phục phần nào uy danh lừng lẫy của Bang phái năm xưa. Sau Hồng Thất Công là Hoàng Dung, vị Bang chủ nữ đầu tiên của Cái Bang từ khi mở bang (người thứ hai là Sử Hồng Thạch), cũng đã lập nhiều đại công, tạo dựng lại thanh thế cho Cái Bang trên giang hồ, rồi Lỗ Hữu Cước, Gia Luật Tề thay nhau tiếp nhiệm… Qua nhiều năm, Cái Bang càng lúc càng suy vi, cho đến thời của Sử Hoả Long thì Hàng Long Thập Bát Chưởng thất truyền còn Cái Bang chỉ là 1 bang hội hạng 2 trên giang hồ…

Qua nhiều năm, cơ chế của Cái Bang có đôi chút thay đổi, thời Bắc Tống, ngoài Tứ Đại Trưởng Lão Cái Bang còn có 2 vị trưởng lão là Truyền Công, Chấp Pháp, qua thời Nam Tống, các vị trưởng lão lại chia ra 2 phe : Áo Dơ, Áo Sạch và cũng chỉ còn 4 vị, đến thời Nguyên Minh, chỉ còn 2 vị lãnh đạo cao nhất là Trưởng Bát Long Đầu và Trưởng Bảng Long Đầu cùng tên Chấp Pháp…

Các Bang Chủ Cái Bang qua các thời kì.
— Uông Kiếm Thông : Bang chủ đời thứ 16
— Tiêu Phong : Bang chủ đời thứ 17
— Hồng Thất Công : Bang chủ đời thứ 18
— Hoàng Dung : Bang chủ nữ duy nhất, đời thứ 19
— Lỗ Hữu Cước : Bang chủ đời thứ 20
— Gia Luật Tề : Bang chủ đời thứ 21

bộ chưởng pháp này là võ công chí cương của thiên hạ, bao đời Bang Chủ Cái Bang nhờ nó mà thành danh giang hồ, uy lực tuỳ theo người sử dụng. Những cao thủ về môn chưởng pháp này có thể kể là Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh. Tiếc thay, từ sau thời Anh Hùng Xạ Điêu, vật đổi sao dời, Hàng Long Chưởng cũng theo đó mà thất truyền cùng với sự suy vi của Cái Bang, đến thời Gia Luật Tề thì chắc không học nổi toàn bộ, Quách đại hiệp đành phải gửi gắm hi vọng vào hậu thế trong thanh Ỷ Thiên kiếm… Nhớ lại sau này bang chủ Cái Bang Sử Hoả Long chỉ tập thành có 12 chiêu mà tiếc cho Tiêu Phong 1 thân anh hùng lại vùi thây nơi hiểm địa…

2/ Cái Bang Côn Pháp (CB Bổng)
Đả Cẩu Bổng Pháp: Công nhận là ông tổ sư khai môn lập phái của Cái Bang thật lạ, một mặt sử dụng tên 1 con linh vật, Rồng, để đặt tên cho chưởng pháp (Hàng Long thập bát chưởng) mặt khác sử dụng tên một con vật tầm thường, Cẩu, để gọi môn Bổng Pháp chí bảo trấn bang…

Như ta đã biết, Đả Cẩu Bổng Pháp gắn liền với cây Đả Cẩu Bổng danh lừng thiên hạ, tương truyền tất cả các Bang Chủ Cái Bang khi tiếp nhiệm trọng trách đều được Bang Chủ tiền nhiệm dạy cho môn võ công thần diệu này. Nhưng có lẽ ít ai biết được hình dáng thực sự của cây Đả cẩu Bổng. Nó dài 3 thước lẻ 7 phân, thẳng, làm bằng trúc. Còn Đả Cẩu Bổng của Bang Chủ thì làm bằng Lục ngọc, có màu xanh như trúc vậy. Một cây gậy tầm thường như vậy nhưng lại có quyền lực tối cao, có thể sai khiến hàng vạn vạn Bang Chúng dưới quyền.

Tiếp theo là bàn về Đả Cẩu Bổng Pháp, lộ Bổng Pháp này gồm 36 chiêu, chia theo 8 chữ khẩu quyết : buộc, đập, trói đâm, khều, dẫn, khoá, xoay. Tuỳ tình hình địch thủ và gia số võ công mà sử dụng 1 trong 8 chữ khẩu quyết này là có thể khắc địch chế thắng. Điểm lợi hại của Bổng Pháp này là người võ công kém hơn khi **ng đối thủ mạnh cũng có thể chiến thắng nổi, chiêu thức Bổng Pháp biến ảo tinh diệu tuyệt kì. Tiếc là Kim Dung tiên sinh chỉ nhắc sơ qua vài chiêu: Ngao Khẩu Đoạt Trượng (dùng cướp gậy), Áp Thiên Cẩu Bối (khẩu quyết chữ Khoá), Bổng Đả Song Khuyển (chữ Đập), Bát Thảo Tầm Xà (chữ Đâm), Lục Phản Cẩu Điện ( chữ Đâm ), Bát Cẩu Triều Thiên

những người sống trong giang hồ chỉ cần có lý lịch “nghèo” với gia tài đơn giản gồm một cái bát và một cây gậy tre là sẽ tìm được một hội Cái Bang rộng lớn bao trùm thiên hạ. Cái Bang là một môn phái tập hợp những người không thích lao động chân tay, chỉ thích đi xin thức ăn thừa cặn của bàng dân thiên hạ. Ấy vậy Cái Bang là một tổ chức rất đầy đủ lớp lang, có nhiều cấp bậc và có một sự phân chia rõ ràng theo đẳng cấp: bắt đầu từ Cái Bang 1 túi rồi từ từ đi lên 2, 3, 4 túi chắc đến 7 túi là hết cấp bậc này … Những người lãnh đạo mang danh hội đồng Trưởng Lão và từ đó sẽ chọn ra một người cầm quyền gọi là Bang Chủ. Thật sự Cái Bang có một ngón nghề rất quan trọng cho giới giang hồ là độc quyền về độ bén nhạy tiếp cận tin tức sốt dẻo. Họ là một cơ quan cung cấp những tin tức cần thiết rất nhanh vì Cái Bang có hệ thống ăn mày chằng chịt đến tận hang cùng ngõ hẻm, chẳng thế Cái Bang còn được gọi là “tai mắt của thiên hạ”. Tóm gọn nơi nào có ăn xin, nơi đó có Cái Bang.

Cái Bang dịch ra nôm na theo cách hiểu của dân đen là nhóm ăn mày, sinh sống và thu thập của họ dựa vào việc ăn xin.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Bạn, Danny Huynh và Thai Thanh Nguyen

Bình luận
Danny Huynh
Danny Huynh Bang Chủ Cotes-des-Neiges của mình đang về cố quốc luyện chưởng rùi. Khi trở qua quậy tiếp. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s