Dương Tâm Chí là 大丈夫.

incense-ftr

 ấm-trà-tử-sa-TSDB-010
Hoa Phung Dieu
to Ngon, VomTroi, THOI, Helene, huu, Hoi, Bi, dinh, Lai, La, Nguyen, bach-nga, La, Nam, nguyen, Thi, Van, van, Tien-Rung, Hoi, sy, Bac, Tri, Jacqueline, Thuy
 Image may contain: 1 person, flower
 Flag_of_the_South_Vietnamese_Army

Tin tức cuối cùng về  Dương Tâm Chí – Montréal, Quebec

Dương đại ca,
Sống chống cường hào, thác cũng diệt phản đồ bán nước hại dân, linh hồn theo giúp, tiểu đệ nguyện được nối gót kia.

Sống thờ Phật, thác cũng thờ Phật, lời dạy đă rành rành một chữ ấm đủ đền ơn đó.

Nước mắt tâm chí lau chẳng ráo,thương vì hai chữ thiện chân.
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm, cám bởi hai chữ nghĩa nhân.

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”
Dương Tâm Chí là 大丈夫
.

Hỡi ơi!
Dương đại ca
Có linh xin hưởng.
Bái bai đại ca

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương.
Cúng bái đại ca Dương

See More

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s