Việt Nam thánh thiện (FW)

Tran Quoc Quang <ducminh9@yahoo.com> Tue, Jun 10, 2014 at 11:28 AM
Reply-To: Tran Quoc Quang <ducminh9@yahoo.com>
To: Tung Thai <tunthai@gmail.com>, VomTroi Bao <vomtroimagazine@gmail.com>, “B.Thanh” <kitran92126@gmail.com>, Chi Tam Duong <tcduong@enter-net.com>, Dan-Trinh Tenzin Dolkar <chucath@yahoo.ca>, MyPhuong <myphuongluutran@yahoo.com>, Halina Le <halinale@gmail.com>, Nga Vnus <thienbinhngavenus@gmail.com>, Dang Huynh <dhuynh8@gmail.com>
Hỏi là trả lờI:
TT:Chuyện bây giờ mới kể? Tại sao? Việt Nam thánh thiện (FW)
***********QT: Vì thiếu cây Kiếm Chánh Khí diệt quần Ma Co* quan ddo^.c la.p tru*`ng pha.t
INSPECTION lie^n ke^’t báo chí truyền thông cameras ký giả tha^.t dân chúng. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Cái ác chỉ thắng cái thiện nhất thời.
+
Thời mạt pháp thằng du đảng bạn của du côn, thằng du côn thân vớI thằng hối lộ, thằng hối lộ kết anh em vớI thằng tham nhũng bao che tội ác bất công ==> đạo đức quá suy đồi Bi Tri’ Du~ng Co^ng bi`nh Ba’c A’i Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín bị bại dưới tay gái đẹp + BMW + Lexus..vv..
Diệt xong tứ đại ma đầu Quốc Thái Dân An.
A+
Trần Quang

De : Tung Thai

Chuyện bây giờ mới kể?
Tại sao?

———- Forwarded message ———-
From: Nhu Hung BUI

Việt Nam thánh thiện
Ở Việt Nam không thấy có linh mục nào bị tố cáo lạm dụng tình dục
vì linh mục ở VN là những vị đức cao trọng vọng ?
chỉ có linh mục VN ngoại quốc mới bị tố cáo
 
Ở Việt Nam không thấy có linh mục nào bị tố cáo lạm dụng tình dục
Lý do thâm sâu:
Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đều qua Vatican để nhận chỉ thị:  
Cho nên
Ở Việt Nam không thấy có linh mục nào bị tố cáo lạm dụng tình dục
không phải  vì linh mục ở VN là những vị đức cao trọng vọng
Thât ra
Việt Nam bây giờ là thùng rác để chứa Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y ấu dâm, cưỡng dâm
Linh Mục Phan Khắc Từ là con sói đầu đàn.
Vợ chính thức của Linh mục Pha Khắc Từ tuyên bố:
 
 
 
 
 
 
 
 
29: MNlm mark huberty* – mò vúmò đít2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14: CTlm kevin gray* – trộm $1.3M* – 3 năm tù2010*
41: WIlm james dokostrộm $60k2013*
44: GA* – lm avery hanna* – trộm $1k* – 2013*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15: OR* – lm angel perez* – hiếp dâm* – 6 năm tù* – 2013*
39: CT* – lm paul gotta* – hiếp dâm* – 2013* – 2014
45: PA* – lm robert brennan* – hiếp dâm* – 2013* – 2013*
 
 
 
======

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.