PHƯƠNG TRÌNH E = MC2

Phương trình E = mc2 có ý nghĩa gì?
HH đố vui có thưởng nha.
Ai nói được là HH bái phục luôn. Hihihi

Tung Thanh Thai Phương trình này dùng để chế bom nguyên tử của Mỹ rất thành công trên lý thuyết và trong thực hành. Bây giờ thì lên mạng thấy nhiều người dành công của Poincaré mặc dù chính Einstein cũng công nhận là của ông ta khám phá ra đầu tiên.

What did Poincare discover?
He made a series of profound innovations in geometry, the theory of differential equations, electromagnetism, topology, and the philosophy of mathematics. Poincaré grew up in Nancy and studied mathematics from 1873 to 1875 at theÉcole Polytechnique in Paris.

Henri Poincaré | French mathematician | Britannica.com

Henri Poincaré | Famous Mathematicians

Could a universe without border, not go on and on forever?
Poincaré not only gave an answer, he also proposed a fundamental conjecture…

No photo description available.

Phương trình này nói lên 1 lý lẽ nhiệm màu về năng lượng cũng như vạn vật vũ trụ. Nếu nói theo nguyên lý nhà Phật, có nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao? 

Chữ E ở đây là energy, tức là năng lượng. Mà năng lượng chỉ là 1 tên gọi mà chúng ta có thể hình dung chứ không thể sờ mó, vì nó thuộc vô hình, tức là không. Vế bên phải là mc2. Chữ m ở đây có nghĩa là mass, tức là khối lượng. Khối lượng thì có thể thấy được, như 1 cục sắt, 1 miếng đồng chẳng hạn, tức là có hình thể, nghĩa là sắc. 

Vậy là, phương trình này nói lên điều “sắc tức thị không, không tức thị sắc” mà Đức Phật đã nói đến cách đây hơn 2,500 năm. 

Khi một hạt nhân bị phân huỷ (fission), thì nó sẽ tạo ra 1 năng lượng lớn khủng khiếp. Từ 1 thể chất hữu hình, nó biến thành vô hình. Xin lưu ý, biến thành vô hình chứ không phải biến mất, vì nhiều người cũng biết: vật chất không bao giờ mất mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Năng lượng cũng thế. 

Do đó, khi cái hạt nhân đó biến thành năng lượng thì cũng chỉ là chuyển đổi thành động năng, cơ năng, nhiệt năng… chứ không phải là mất. Và đây cũng được nhắc đến trong kinh Kim Cang (Thiên Phong xin nhắc đến 1 câu trong các câu): Thế giới không phải là thế giới mà chỉ gọi là thế giới”. Vậy là sao? 

Đó là nó chỉ có tên giả tạo mà người ta đặt 1 cái tên nào cho nó mà thôi. Chứ thật chất, sau này nó cũng bị huỷ diệt, thì lúc đó nó mang tên khác chứ không phải biến mất hoàn toàn… Cũng như 1 cành hoa, khi lụi tàn thì phân huỷ thành đất và lại từ đất mọc lên 1 cái cây khác. 

Vì thế, phương trình “sắc không, không sắc” này rất thực tế, cũng như góp phần chứng minh câu nói của Đức Phật trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Nếu chúng ta hiểu được đạo lý sâu xa của nhân duyên thì ta sẽ thấy rằng khi chết đi, không phải là mình đã đoạn duyệt mà chỉ là giai đoạn chuyển tiếp để sống lại, với cái bộ mặt mới. Còn cái bộ mặt mới, đẹp hơn hay xấu hơn, thì phải xem lúc sống ta đã tu tập được gì hay đã gieo ác nghiệp mà bị đoạ đày.

TP viết bài này để trả lời câu hỏi của cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp mà… láu lỉnh. Nếu có gì thiếu sót thì xin bổ sung thêm nhé. Thanks a lot.

Thiên Phong


Tung Thanh Thai
 Tóm lại tất cả đều vô thường. Chỉ có tình yêu là bất diệt. 

E=Năng lượng bảo hòa, biến mãi từ dạng này sang dạng khác. Chúng ta không thấy nhưng nó luôn tồn tại. 

M=hạt nguyên tử nhỏ nhất mà tới giờ chưa tìm ra được, người ta gọi nó là God’s particle cũng vẫn chưa phải là vô cùng tận vật thể nhỏ bé nhất trong hằng hà sa số vũ trụ bao la. 

Duyên khởi khi có vận tốc ánh sáng bình phương nhập vào phương trình thì năng lượng tái tạo, sức tàn phá khủng khiếp, vũ khí hạt nhân này mà vô tay con người vô đức và không có trí tuệ mà vẫn muốn ta đây là nhứt (cư) và không có lòng từ bi thì chết người hàng loạt. 

Cách xa ta mà vẫn cảm nhận được năng lượng khủng khiếp của Mặt Trời truyền đạt theo vận tốc ánh sáng đến địa cầu. Thiếu ánh sáng thì không có địa cầu. 

Trái Đất bị hủy diệt là chuyện sớm muộn mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.