Xuân Hạ Thu Đôngxuân
hoa cười rạng rỡ
hạ nắng chưa tàn thu lá vàng
đông tuyết sầu rụng rơi

Xuân hạ thu đông

trời đông sầu lạnh lẻo
xuân hạ buồn đêm khuya độc ẩm
thu về lá vàng rơi

anh dong dep canh tuyet roi 35353531 - Up ảnh nhanh không cần tài ...

đêm đông tuyết đầy sân

Ve sầu – Wikipedia tiếng Việt


xuân sang hoa cười hạ ve sầu

Chuyển đổi thành công lá rụng mùa thu thành vật liệu sản xuất đồ ...

thu về lá rụng đầy

đông hoa tuyết rơi rơi

Sẽ có đông trùng hạ thảo Việt Nam - VnReview - Tin nóng

xuân rộn rã, hạ nắng đong đưa
thu lá
rụng mênh mông

NHỚ EM ĐÊM NOEL - Thơ Phạm Ngọc Thái (Hà Nội) | Trang Đặng Xuân Xuyến

xuân về đào rộn rã,
hạ
nắng chưa tàn, thu lá vàng
đông đến hoa tuyết rơiSpring, Summer, Fall, Winter... and Spring

 "tranquil beauty"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.