Tiêu chuẩn cộng đồng Facebook

GIỚI THIỆU

Hàng ngày, mọi người truy cập Facebook để chia sẻ câu chuyện của họ, quan sát thế giới qua đôi mắt của người khác cũng như kết nối với bạn bè và mục đích xã hội. Các cuộc trò chuyện trên Facebook phản ánh sự đa dạng của cộng đồng hơn 2 tỷ người giao tiếp với nhau qua nhiều quốc gia và nền văn hóa, bằng hàng chục ngôn ngữ, đăng tất cả mọi thứ từ văn bản cho đến ảnh và video.

Chúng tôi nhận thức rõ về tầm quan trọng của Facebook trong việc trở thành nơi mà mọi người cảm thấy có quyền giao tiếp. Chúng tôi rất nghiêm túc về vai trò của mình trong việc ngăn chặn hành vi lạm dụng khỏi dịch vụ của mình. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển một bộ Tiêu chuẩn cộng đồng nêu ra những gì được phép và không được phép trên Facebook. Tiêu chuẩn của chúng tôi áp dụng trên toàn thế giới cho tất cả các loại nội dung. Đó là các tiêu chuẩn toàn diện mà theo đó, nội dung không bị xem là ngôn từ kích động thù địch có thể vẫn bị xóa vì vi phạm chính sách về bắt nạt của chúng tôi.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cộng đồng này là khuyến khích thể hiện và tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi xây dựng chính sách của mình dựa trên thông tin từ cộng đồng và các chuyên gia trong những lĩnh vực như công nghệ và an toàn công cộng. Chính sách của chúng tôi cũng bắt nguồn từ các nguyên tắc sau:

An toàn: Mọi người cần cảm thấy an toàn để xây dựng cộng đồng. Chúng tôi cam kết xóa nội dung khuyến khích hành vi gây tổn hại trong thế giới thực, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) tổn hại về thể chất, tài chính và tổn thương cảm xúc.

Tiếng nói: Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp thu những quan điểm đa dạng. Chúng tôi ưu tiên hiển thị nội dung, ngay cả khi một số người phản đối, trừ khi việc xóa nội dung đó có thể ngăn chặn được một mối nguy hại cụ thể. Hơn nữa, đôi khi chúng tôi sẽ cho phép cả nội dung có thể vi phạm các tiêu chuẩn của mình nếu chúng tôi cho rằng nội dung đó đáng đưa tin, có ý nghĩa hoặc quan trọng với lợi ích của cộng đồng. Chúng tôi chỉ thực hiện việc này sau khi cân nhắc giá trị về lợi ích cộng đồng của nội dung so với nguy cơ gây tổn hại trong thế giới thực.

Công bằng: Cộng đồng của chúng tôi mang tính toàn cầu và đa dạng. Bạn có thể thấy các chính sách của chúng tôi có tầm bao quát rộng, nhưng đó là vì chúng tôi áp dụng chính sách một cách nhất quán và công bằng cho một cộng đồng trải dài trên nhiều khu vực, nền văn hóa và ngôn ngữ. Do đó, đôi khi Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi có thể không được rõ ràng như chúng tôi mong muốn, dẫn đến kết quả trái ngược với mục đích cơ bản. Vì lý do đó, trong một số trường hợp và khi chúng tôi được cung cấp thêm ngữ cảnh, chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên tinh thần của chính sách, thay vì mặt chữ nghĩa.

Mọi người trên Facebook đều đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho nền tảng này an toàn và mang tính tôn trọng. Chúng tôi yêu cầu mọi người chia sẻ có trách nhiệm và thông báo cho chúng tôi biết khi họ nhìn thấy nội dung nào đó có thể vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ mọi người dễ dàng báo cáo nội dung có thể vi phạm, bao gồm Trang, Nhóm, trang cá nhân, nội dung cá nhân và/hoặc bình luận để chúng tôi xem xét. Chúng tôi cũng cung cấp cho mọi người tùy chọn chặn, bỏ theo dõi hoặc ẩn người và bài viết để họ kiểm soát trải nghiệm của chính mình trên Facebook.

Hậu quả của việc vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và lịch sử của người đó trên nền tảng này. Ví dụ: chúng tôi có thể cảnh cáo người vi phạm lần đầu nhưng nếu họ tiếp tục vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể hạn chế khả năng đăng lên Facebook hoặc vô hiệu hóa trang cá nhân của họ. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan hành pháp khi chúng tôi cho rằng có nguy cơ tổn hại thực sự về thể chất hoặc có mối đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của cộng đồng.

Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi đóng vai trò như tài liệu hướng dẫn giao tiếp trên Facebook. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn này theo thời gian. Với tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu các thành viên của cộng đồng Facebook tuân thủ các nguyên tắc này.

Turn off Find My iPhone Activation Lock

Learn how to turn off Activation Lock so that you can set up and use your device.

Activation Lock is designed to keep your device and your information safe in case your iPhone, iPad, iPod touch, or Apple Watch is ever lost or stolen. If you erase your device without signing out of iCloud first, it might stay protected by Activation Lock. Whether you erased your own device or bought one from someone else, you can turn off Activation Lock by entering the correct Apple ID and password.

If you erased your own device

If you don’t sign out of iCloud before you put your device in recovery mode and restore through iTunes, it might remain in Activation Lock. That means you need to enter the same Apple ID and password that you used when you previously set up the device.

Forgot your Apple ID or your Apple ID password?

If you have iOS 11 or later and your account is protected with two-factor authentication, you can turn off Activation Lock with your device Passcode. Tap Unlock with Passcode, then tap Use Device Passcode.

If you bought the device from someone else

Before you buy an iPhone, iPad, or iPod touch from someone other than Apple or an authorized Apple reseller, make sure that the device is erased and no longer linked to the previous owner’s account.

If you turn on your device and see one of these screens, you need help from the previous owner.
 

If you see the Activation Lock screen, the device is still linked to the previous owner’s account.

If you see the passcode lock screen or the Home screen, the device isn’t erased.

Ask the previous owner for help

If the device is linked to a previous owner’s account and they’re close by, ask them to enter their Apple ID and password on the Activation Lock screen and remove the device from their account.

If you see the passcode screen and the device isn’t erased, ask the previous owner to unlock the device and go to Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings. They’ll need to enter their Apple ID and password.

If the previous owner isn’t with you

If the previous owner isn’t present, contact them and ask them to follow these steps:

  1. Sign in to iCloud.com with their Apple ID.
  2. Go to Find My iPhone.
  3. Click All Devices at the top of the screen.
  4. Select the device that you want to remove from iCloud.
  5. If necessary, click Erase [device].
  6. Click Remove from Account.

After the previous owner removes the device from their account, turn off the device and then turn it back on to begin the setup process.

Learn more

Published Date: September 18, 2018

Why do Muslims fast during Ramadan every year?

Eid 2019: When is Eid al Fitr? When did Ramadan end? What is Eid ul Fitr?

Ramadan
رمضان

The ninth month in the Islamic calendar, and the month of fasting for Muslims.

The blessed month of Ramadan is here.

Commemorated by Muslims all over the world, Ramadan is a time of reflection, contemplation and celebration.

Ramadan is observed by Muslims as a month of fasting and takes place from mid-May to mid-June, although the exact dates depend on the sighting of the moon.

Muslim-Ibn-Habaj, Abul-Hussain. “Sahih Muslim – Book 006 (The Book of Fasting), Hadith 2391”hadithcollection.com. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 25 July 2012.

Here’s everything you need to know about Ramadan 2019:

When did Ramadan start?

As the Islamic calendar is based around the lunar cycle, Ramadan rotates by approximately ten days each year.

This year Ramadan began on the evening of Sunday 5 May and ends on Tuesday 4 June.

What is Ramadan?

Ramadan fasting means only eating before sunrise and after sunset (Getty Images)

Ramadan is held during the ninth month of the Islamic calendar and is a time for spiritual reflection, acts of charity and spending time with loved ones.

It is also a month when Muslims fast. This means they don’t eat or drink between sunrise and sunset, which is important during Ramadan as it allows them to devote themselves further to their faith, ultimately becoming closer to Allah.

The reason why Muslims fast is because it is one of the Five Pillars of Islam, the other pillars being faith, prayer, charity and making the pilgrimage to Mecca – the Holy City.

Before sunrise, they will have a meal (suhoor) and another meal (iftar) after sunset. The only people that do not have to fast during Ramadan are children, the elderly, pregnant women and those who are travelling or who are ill.

When is Eid al Fitr 2019?

Thai Muslims release hundreds of balloons after a morning prayer marking the start of the Islamic feat of Eid al-fitr (Getty)

Eid al-Fitr is a festival and celebration that marks the end of Ramadan. This year, it is set to begin at the first sight of the new moon on 4 June.

What are the prayer times for Ramadan this year?

Here are all the prayer times for Ramadan 2019, with the timetable courtesy of the East London Mosque:

The Ramadan prayer times for 2019 (East London Mosque)

Muhammad’s revelation was an event described in Islam as taking place in 610 AD, during which the Islamic prophet, Muhammad was visited by the archangel Jibrīl, known as Gabriel in English, who revealed to him the beginnings of what would later become the Quran. The event took place in a cave called Hira, located on the mountain Jabal an-Nour, near Mecca. As for the exact date of this event, it has been calculated to be on Friday, the 17th of Ramadan at night, i.e. August 6, 610 C.E. – when the Prophet was 40 lunar years, 6 months and 12 days of age, i.e. 39 Gregorian calendar years, 3 months and 22 days.

 while on retreat in a mountain cave near Mecca (the cave of Hira), Gabriel appears before him and commands him to recite the first lines of chapter 96 of the Quran. Muhammad’s experience is mentioned in Surah 53:4–9:

“It is no less than inspiration sent down to him:
He was taught by one Mighty in Power,
Endued with Wisdom: for he appeared (in stately form);
While he was in the highest part of the horizon:
Then he approached and came closer,
And was at a distance of but two bow-lengths or (even) nearer;”

Stunning Photos Show Eid al-Fitr Celebrations Around The World

Emptiness

Chữ DevanāgarīChữ Latin hóaPhát âm (theo IPA)Âm Hán ViệtDịch nghĩa
गते गतेGate gate[gəte gəte]Yết đế, yết đếVượt qua, vượt qua
पारगतेPàragate[pɑːɾə gəte]Ba la yết đếVượt qua bờ bên kia
पारसंगतेPàrasaṃgate[pɑːɾəsəm gəte]Ba la tăng yết đếVượt qua hoàn toàn
बोधि स्वाहाBodhi svàhà[bodɦɪ sʋɑːhɑː]Bồ đề tát bà haTuệ giác Thành tựu.

Iha Sariputra rupam sunyata sunyataiva rupam, rupan na prithak sunyata sunyataya na prithag rupam, yad rupam sa sunyata ya sunyata tad rupam; evam eva vedana-samjna-samskara-vijnanam.

Here, Sariputra, form is emptiness and the very emptiness is form; emptiness does not differ from form, form does not differ from emptiness; whatever is form, that is emptiness, whatever is emptiness, that is form, the same is true of feelings, perceptions, impulses and consciousness.

The wisdom of emptiness is the ultimate teaching in Buddhism; its main tenet is that our suffering is caused by our inability to perceive the true nature of reality.

These teachings on emptiness are very subtle, profound and deeply transforming, Yet with correct understanding, we can shift our experience of the world.

In this course, we’ll begin to explore these ideas through meditation, understanding the process of attaining the wisdom understanding emptiness and practice some of the purification techniques to clear the obstacles to realization of emptiness.

Emptiness

Emptiness is a key concept in Buddhist philosophy, or more precisely, in the ontology of Mahayana Buddhism. The phrase “form is emptiness; emptiness is form” is perhaps the most celebrated paradox associated with Buddhist philosophy. It is the supreme mantra. The expression originates from the Prajna Paramita Hridaya Sutra, commonly known as the Heart Sutra, which contains the philosophical essence of about six hundred scrolls making up the Maha Prajna Paramita. The Heart Sutra is the shortest text in this collection. It belongs to the oldest Mahayana texts and presumably originated in India around the time of Jesus Christ.

384315


Emptiness of emptiness. In The Art of Living (2001) the 14th Dalai Lama says, “As your insight into the ultimate nature of reality is deepened and enhanced, you will develop a perception of reality from which you will perceive phenomena and events as sort of illusory, illusion-like, and this mode of perceiving reality will permeate all your interactions with reality. Even emptiness itself, which is seen as the ultimate nature of reality, is not absolute, nor does it exist independently. We cannot conceive of emptiness as independent of a basis of phenomena, because when we examine the nature of reality, we find that it is empty of inherent existence. Then if we are to take that emptiness itself is an object and look for its essence, again we will find that it is empty of inherent existence. Therefore the Buddha taught the emptiness of emptiness.”

Text source : http://www.dharmabliss.org/audio/heart-skt-audiotext.html
audio source : Wisdom of Emptiness http://www.archive.org/details/LM_Wisdom_20080821

Hoa tại trung đình, nhân tại lâu

‘Hoa tại trung đình, nhân tại lâu
Phần hương độc tọa tự vong ưu
Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh
Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu’
(Cúc hoaHUYỀN QUANG)
“Người ở trên lầu hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên người với hoa vô biệt
Một đóa hoa vừa mới nở tung”
( Hoa cúc- Nguyễn Lang dịch)
Hoa ở giữa sân người trên lầu
Đốt hương ngồi lặng dứt âu lo
Chủ cùng muôn vật không chi khác
Hoa bỗng nở tung một cánh hường
Bài thơ diễn tiến từ cảnh trí đối đãi hoa dưới sân chủ nhân trên lầu, đến giai đoạn chủ nhân chợt đánh mất bản ngã, thể nhập cùng hoa … và một bông hoa nở tung.
Đâu là hoa? đâu là người ngắm hoa?
Vũ Thế Ngọc

Ngày còn đi học, DT thích những câu thơ cổ theo hình thái thi kệ thanh thoát của thiền sư Mãn Giác thế kỷ 11: ..” Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” ( Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua sân trước một cành mai Ngô Tất Tố dịch ).

Thích đọc thơ Thiền nhưng làm thơ Thiền không dễ chút nào, khi tâm chưa thiền, chưa ngộ! Và có phải chỉ có Thiền sư, hay người tu Thiền mới có thể làm thơ Thiền? Cái nhìn đối với sự vật bình thường của trời đất, như mùa xuân, cành mai, nhưng phải nhìn thấy xuyên suốt sự vật bình thường ấy, khi thốt ra lời, ta cảm nhận mùa xuân ấy là vĩnh cửu, đóa hoa mai rụng dưới sân ấy không tàn phai theo năm tháng. Những câu mà anh Lữ Vân trích ở trong bài viết cũng tương tự :
“Chẳng quên trong đời
Mùi hương cô tịch
Của giọt sương rơi”
“Con ễnh ương nhảy vào Tiếng nước Khua”
Một mùi hương không thể quên của giọt sương rơi. Ta còn như nghe được âm thanh rất khẽ của giọt sương rơi. Hình ảnh con ễnh ương nhảy vào chiếc lá sen nào đó. Hình động, ta nghe được luôn cả tiếng nước khua trong đêm vắng.
Đọc những câu thơ ấy, như anh LV nói “như sống trong hiện tiền, thực tại sinh động của tâm thể”.

Thật đúng. Thơ thiền chân thật, mộc mạc và HOÀN TOÀN VÔ NGÃ. Đọc thơ như sống trong hiện tiền, thực tại sinh động của tâm thể. Hiện tại, có một số người khi tuổi đã về chiều, quay sang làm thơ thiền. Điều đó cũng tốt. Ít ra họ cũng còn hướng vọng đến cuộc sống tâm linh. Nhưng nếu họ chưa ngộ được bản tâm, những bài thơ của họ chỉ chạy ở vòng ngoài, mang lớp da ngôn ngữ, như Bùi Giáng một lần nữa đã hý lộng: ‘Những cô con gái lên chùa Tu hành rất mực, của chua còn thèm’

Tài Năng Trẻ 2019 – Tìm Về Cội Nguồn 19 tháng 5 năm 2019

View this email in your browser
Tài Năng Trẻ 2019 – Tìm Về Cội Nguồn  19 tháng 5 năm 2019
Buổi trình diễn Tài Năng Trẻ 2019 với chủ đề Tìm Về Cội Nguồn do nhóm Liên Kết Các Thế Hệ tổ chức với sự hỗ trợ của các Hội Đoàn, các Nhà Bảo Trợ, cùng tất cả các Thiện Nguyện Viên để vinh danh trang sử hào hùng của cha ông.
https://vietnam.ca/tai-nang-tre-2019-tim-ve-coi-nguon/ 00:00:00 Tóm tắt / Mở đầu
00:12:46 Nghi lễ: Chào Quốc Kỳ, Phút Mặc Niệm
00:15:53 Bà Lê Kim Oanh, Trưởng nhóm LKCTH
00:19:04 Giới thiệu Ban Chấm Thi
00:19:55 Thể lệ chấm thi
00:25:37 Giới thiệu 2 MC Thảo Vy và Gia Bảo
00:28:08 Màn giúp vui – “Em bé quê”
00:29:58 Trần Khánh Vy – “Mẹ yêu ơi”
00:34:54 Nguyễn Minh Trí Brian – “Tôi yêu tiếng Việt miền Nam”
00:37:55 Lâm Nguyễn Quỳnh Anh – “Làng tôi” – Thổi sáo
00:42:47 Phùng Phượng Anh – “Lối về xóm nhỏ”
00:47:32 Viet Youth Board – “Sài Gòn đẹp lắm”
00:50:50 Trần Quốc Huy Alex, Trần Khả Tú Katherine và ông ngoại
00:55:35 Lâm Quỳnh Mai – “Bà mẹ quê”
00:59:36 Nguyễn Đinh Anh Việt – “Sơn Tinh và Thủy Tinh”
01:03:33 Phùng Tấn Anh – “Đường xưa lối cũ” – Thổi sáo
01:07:12 Nguyễn Đình Thiên Ân – “Tình cha”
01:11:50 Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang – “Trống cơm”
01:16:11 Nguyễn Thanh Chân – “Nương chiều”
01:22:02 Nguyễn Quỳnh Chi – “Nhớ lắm bà ơi”
01:27:05 Đỗ Hồng Hương Céline – “Nhớ mẹ” – Guitar
01:31:02 Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang – Múa “Hành trình trên đất phù sa”
01:36:18 Nguyễn Sophia Bồ Câu – “Quê hương ba miền”
01:41:32 Nguyễn Đinh Anh Việt – “Trần Quốc Toản bóp nát quả cam”
01:44:49 Nguyễn Hoàng Long – “Lòng mẹ” – Piano
01:48:58 Nguyễn Thanh Phi – “Nắng lên xóm nghèo”
01:53:36 Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang – “Ô Mê Ly”
01:58:15 Cao trí Nguyên – “Bức tranh quê”
01:59:19 Trần Thiên An Anthony – “Bông hồng cài áo” – Piano
02:03:03 Nguyễn Hoàng Yến – “Áo mới Cà Mau”
02:08:10 Nguyễn Ái Vy, Nguyễn Cát Tiên – “Trường làng tôi”
02:13:39 Trần Bảo Long, Trần Bảo Lân – “Ngày về” – Piano và Violon
02:16:04 Éliane Nguyễn Giáng Trúc – “Tuổi ngọc”
02:20:22 Trần Bảo Long, Trần Bảo Lân – “Quê hương nỗi nhớ”
02:21:53 Trần Mary An, Lê Mai Chi – “Tạm biệt mùa hè”
02:26:28 Nguyễn Đình Thiên Phúc – “Thương ca tiếng Việt”
02:30:49 Quỳnh Anh, Quỳnh Mai, Khả Tú – “Bức họa đồng quê”
02:33:29 Dương Hoàng Khanh Tú – “Bống bống bang bang”
02:37:48 Nguyễn Đình Thiên Lợi – “Thầy cô cho em mùa xuân”
02:40:36 Đố Vui Sử Việt – Gia đình Phật tử Quan Âm
______________________________________________________________
– Văn Nghệ Phụ Diễn –
02:50:53 GS Nguyễn Thị Dung – Ngâm Thơ “Mai con lớn”
02:55:06 Xuân Lộc – “Về đây nghe em”
03:00:15 Đoàn Thu Huyền – “Tôi yêu”
03:05:12 Gia Bảo – “Sài Gòn vĩnh biệt”
03:10:50 Thảo Vy, Gia Bảo – “Túp lều lý tưởng”
_____________________________________________________________
03:14:21 Trao tặng Huy Chương LKCTH và
CÔNG BỐ KẾT QUẢ DỰ THI TÀI NĂNG TRẺ 2019
_____________________________________________________________
03:31:51 Hợp ca “Việt Nam, Việt Nam”
Copyright © 2019 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, All rights reserved.
The official and legal representative of the Vietnamese Canadians in Montréal and surrounding areas.

Our mailing address is:
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal6767, Chemin Côte-des-Neiges,
Suite 495Montreal, QC H2E 2T6 Canada
Add us to your address book