Để ghi công người vợ hiền đã sống thanh bạch suốt 20 năm dài khi người chồng phải bôn … More